Zaznacz stronę

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2613 i 2647) cz 1

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, druk nr 2613. Marszałek Sejmu, zgodnie z art 37 ust. 1 i art....

czytaj dalej

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę cz 2

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Inicjatywa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniesiona w projekcie z druku nr 2613 jest oczekiwana przez środowisko akademickie. Państwo posłowie poprzednicy mówiliście o tym, że czas pandemii dość mocno odcisnął piętno również...

czytaj dalej

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce cz 3

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Koleżanki i Koledzy Parlamentarzyści reprezentujący kluby opozycyjne! Dziękuję za ten konsolidacyjny ton, za dobre dialogowanie na temat tego projektu ustawy. Dziękuję inicjatorom z klubu Prawo i Sprawiedliwość, którzy przedłożyli ten...

czytaj dalej

Czas świętych kobiet!

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Czasy, które dokonują się na naszych oczach, szczególnie w kontekście okrucieństwa wojny rosyjsko-ukraińskiej spychają nas w zdumienie i przerażenie. Zdumiewa nas, że takie bestialstwo, dehumanizacja i zezwierzęcenie nadal, mimo...

czytaj dalej
Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor socjologi (w tym socjologii młodzieży i wychowania), autor kilku książek o deprywacji współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Prywatnie wielbiciel polskiej natury oraz zatroskany działacz regionu zielonogórskiego. Poseł IX kadencji Sejmu RP.