Zaznacz stronę

Panie Marszałku! Pani Minister! Panie Ministrze! 19 maja w Słubicach odbył się II Lubuski Kongres Klimatyczny. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia debatowały o Odrze. Mówiły m.in. o inicjatywie rządowej związanej z retencją wód dorzecza Odry. Bardzo liczymy na te inwestycje. Jaz Perzyny, jaz Rybojady, jaz Osiecznica i wiele innych – bardzo cenna inicjatywa. Dziękuję za nią. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.