Zaznacz stronę

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o rewitalizacji rzeki Odry

  Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zespole pana ministra! Jak się mieszka nad Odrą, to ją się po prostu czuje.   Czuje w sensie emocjonalnym, ale również pewnego zobowiązania, które mnie w roli posła przywiodło tutaj, żeby zadać pytanie i też snuć...

Życzenia z okazji 700 lat Otynia

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wielce Czcigodni Mieszkańcy Otynia na Ziemi Lubuskiej! Pani Burmistrz Barbaro Wróblewska! Z wielką rewerencją oraz życzliwością zwracam się do was z życzeniami z okazji 700 lat Otynia, przepięknego, inspirującego i będącego w...