Zaznacz stronę

Oświadczenie Projekt „Młodzież 4.0˝

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Słuchacze Wieczornego Dialogu z Wami! Występuję jako członek zespołu badawczego Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie, który podjął bardzo ciekawe wyzwanie intelektualne, czyli realizację projektu badawczego ˝Młodzież...

Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (druki nr 2552 i 2596).

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Dyrektorze! 5-lecie istnienia Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest powodem do radości, zadowolenia. Kieruję w waszą stronę podziękowania za wszystko, co dokonało się w...

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druki nr 2613 i 2647) cz 1

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawozdanie Komisji Edukacji Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, druk nr 2613. Marszałek Sejmu, zgodnie z art 37...

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę cz 2

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Inicjatywa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniesiona w projekcie z druku nr 2613 jest oczekiwana przez środowisko akademickie. Państwo posłowie poprzednicy mówiliście o tym, że czas pandemii dość mocno odcisnął piętno również...