Zaznacz stronę

  Szanowny Panie Marszałku! Pani Minister! Zasadność powołania tej komisji jest oczywista. Intuicja Polaków zmierza ku temu, żeby zweryfikować i dowieść, kto jest zdrajcą, kto jest hochsztaplerem, kto jest wiarołomcą.

    Wynika ona z geopolitycznej sytuacji świata i teatru wojny na Ukrainie. Niefrasobliwość wobec tych faktów i udawanie, że nie jest to zagrożenie dla Polski, byłoby błędem, z którego rozliczyłyby nas kolejne pokolenia Polaków, dlatego wszelkie kroki, które proponuje pan prezydent, które mają doprowadzić do kompromisu, aby powołać komisję, są warte poparcia. Dlatego zwracam się z pytaniem: Jakie są granice tego kompromisu w oczach pana prezydenta?

    Których granic nie powinniśmy przekroczyć? Wydaje się, że jest to bezpieczeństwo Polaków i naszej wspólnej ojczyzny.

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.