Zaznacz stronę

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Rzeczniku, dziękuję tobie i instytucji, którą kierujesz, za troskę i pracę związaną z ochroną najbardziej niewinnych i narażonych na zagrożenia współczesnego świata, a mianowicie dzieci i młodzieży. Czytając raport i przedłożenie związane z dorobkiem tegorocznym, chciałbym zwrócić uwagę na bardzo cenny element, jakim jest podjęcie badań podłużnych dotyczących jakości życia dzieci i młodzieży.

Rzeczywiście, tak jak, panie ministrze, powiedziałeś, daje to asumpt do bardzo wielu możliwych eksploracji badawczych, diagnostycznych, bo na poprawnej diagnozie możemy budować sensowne programy naprawcze.

Rekomenduję jednak mimo wszystko pewną rzecz, której czuję niedosyt, a mianowicie prosiłbym i zachęcałbym, żeby pod twoimi auspicjami wszelkie resorty zajmujące się (Dzwonek) dzieciństwem i młodością podjęły działania. Uwzględniam tu Ministerstwo Zdrowia, ministerstwo edukacji i na pewno również ministerstwo rodziny. Dziękuję bardzo.

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.