Zaznacz stronę

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Każde działanie, które jest nakierowane na to, żeby chronić niewinność dzieci, jest pożądane, wobec czego propozycja ustawy, która nakłada pewien obowiązek na dostawców usług internetowych, a także daje abonentom prawo do korzystania z możliwości ograniczenia dostępu do treści niepożądanych, jest słuszna. Nie zmienia to postaci rzeczy. Ta kwestia może być również związana z umiejętnościami użytkowników. Powinni oni w prosty czy wręcz intuicyjny sposób stosować różne algorytmy identyfikacji treści i ograniczania dostępu do tych treści, które są niepożądane.

Moje pytanie dotyczy tej łatwości, intuicyjności korzystania z możliwości oferowanej przez dostawców usług internetowych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.