Zaznacz stronę

 

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zespole pana ministra! Jak się mieszka nad Odrą, to ją się po prostu czuje.

 

Czuje w sensie emocjonalnym, ale również pewnego zobowiązania, które mnie w roli posła przywiodło tutaj, żeby zadać pytanie i też snuć refleksję dotyczącą konieczności monitoringu rzeki. W tym zapisie ustawy to jest.

 

Bardzo tego gratuluję i dziękuję za to, podobnie zresztą jak i za dziesiątki inwestycji w delcie, w dorzeczu Odry, które są konieczne i są już podejmowane, w imieniu mieszkańców ziemi lubuskiej, m.in. Słubic, Krosna Odrzańskiego, Cigacic, Nowej Soli. Dziękuję za te wszystkie inwestycje niezbędne i konieczne, które nie tylko doprowadzają do tego, że w niedzielę pływałem w Odrze i jakoś się dobrze mam, ale tam są także dziesiątki wędkarzy (Dzwonek), dziesiątki turystów, gdyż to jest również machina nakręcająca turystykę tych regionów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

 

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.