Zaznacz stronę

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Dyrektorze! 5-lecie istnienia Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego jest powodem do radości, zadowolenia. Kieruję w waszą stronę podziękowania za wszystko, co dokonało się w społeczeństwie obywatelskim przez ten czas. Ustawa, nad którą procedujemy, pokazuje pewien zamysł ewaluacyjny dotyczący tego, jak wesprzeć instytucję, która w ostatnich latach doprowadziła do masowego wzrostu liczby organizacji pozarządowych i beneficjentów. Panie ministrze i panie dyrektorze, proszę o te wskaźniki ilościowe, które wyraźnie pokazują progres aktywności obywatelskiej Polaków i zaspokajanie potrzeb organizacji pozarządowych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

 

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.