Zaznacz stronę

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Koleżanki i Koledzy Parlamentarzyści reprezentujący kluby opozycyjne! Dziękuję za ten konsolidacyjny ton, za dobre dialogowanie na temat tego projektu ustawy. Dziękuję inicjatorom z klubu Prawo i Sprawiedliwość, którzy przedłożyli ten projekt ustawy, i ministerstwu za życzliwe jego przyjęcie.

Chciałbym w drugim akapicie – jest prośba marszałka o wartkie przekazanie swoich myśli – zwrócić państwu uwagę na doświadczenie Uniwersytetu Zielonogórskiego, który przed bodaj 6 laty, nie miał żadnej wcześniejszej historii, a utworzył kierunek lekarski, który, szanowni państwo, od 2 lat, jeżeli chodzi o tegorocznych absolwentów i ubiegłorocznych absolwentów, jest na szczycie rankingów najlepiej wyedukowanych absolwentów kierunku lekarskiego w Polsce, czego mojej uczelni gratuluję. Panie marszałku, w momencie pytań o to, jak uczelnie sobie z tym dadzą radę, adresuję, kieruję państwa mających wątpliwości do rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego, żeby dzielił się dobrą praktyką.

I ostatni akapit, panie marszałku. W imieniu dyskutantów w dniu dzisiejszym chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia środowisku akademickiemu w całej Polsce, wszak niebawem inauguracja roku akademickiego. Niech żyje środowisko akademickie, niech studenci jak najpiękniej się rozwijają i niech rozkwita polska nauka. Życzymy tego sobie i każdemu z państwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

 

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.