Zaznacz stronę

Szanowny Panie Marszałku! Panie Ministrze! Inicjatywa posłów Prawa i Sprawiedliwości wniesiona w projekcie z druku nr 2613 jest oczekiwana przez środowisko akademickie. Państwo posłowie poprzednicy mówiliście o tym, że czas pandemii dość mocno odcisnął piętno również na funkcjonowaniu uczelni. Wobec powyższego zmiana terminu dotyczącego działania komisji ewaluacyjnej jest pożądana.

Chciałbym, panie ministrze, zadać jeszcze jedno pytanie – dotyczące art. 3 projektowanej ustawy, dającej pewną śmiałość uczelniom, jeśli chodzi o kształcenie na kierunkach lekarskich i stomatologicznych. Jest to pomysł i propozycja, które idą w sukurs oczekiwaniu społecznemu dotyczącemu zwiększenia liczby lekarzy, dostępu (Dzwonek) do lekarzy stomatologów w ogóle. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.