Zaznacz stronę

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Polki i Polacy! Pozwól, pani marszałek, że dwa pierwsze akapity odniosę do twojej jakże charakterystycznej postawy w sytuacji, gdy był konflikt ukraińsko-rosyjski, gdy były masowe manifestacje na Białorusi, i ty tam wyjeżdżałaś w symbolicznym geście nie tylko faktycznej, ale również i takiej europejskiej solidarności z tymi narodami, żeby dodać im otuchy, żeby dodać im wsparcia, bo to też było przez nich niebywale oczekiwane. I dziękując ci, pani marszałek, za tę postawę, nawiązując do niej, chcę zaprosić nas, współcześnie obserwujących sytuację na granicy polsko-białoruskiej Polaków, Polki i Polaków, do tego, żeby poszli twoim śladem, żebyśmy również uznali, że polscy żołnierze, polscy funkcjonariusze i funkcjonariuszki Straży Granicznej, policjantki i policjanci i wszystkie inne formacje, które teraz w niebywałym znoju toczą bój o integralność polskiej granicy i bezpieczeństwo nas wszystkich, Polek i Polaków, potrzebują dowodów wsparcia, właśnie takich gestów, jakie ty, pani marszałek, byłaś odważna uczynić wobec narodu białoruskiego, narodu ukraińskiego. Przyglądamy się w rozmaitych komunikatorach scenom mrożącym krew w żyłach. Jesteśmy czasami bezsilni we wściekłości i myślimy: Po co Łukaszenka to robi? Jednocześnie zastanawiamy się nad przyczyną właśnie tego stanu rzeczy. Ale myślę, że trudno nam, codziennym zjadaczom chleba, rozkminić to, co w geopolitycznych namiętnościach robi gensek z Mińska czy inni, którzy przyjmują pewną mocarstwową politykę i próbują ją realizować kosztem zagubionych, zdezorientowanych, sprowadzonych z innych obszarów kulturowych biednych ludzi.
Wobec powyższego dzisiaj ufam, że żadna Polka i żaden Polak nie mają wątpliwości co do podłości i niegodziwości zachowań reżimu Łukaszenki. Tym samym prowadzi nas to do konieczności wsparcia kierowanego do polskich żołnierzy, funkcjonariuszy, wszystkich, którzy strzegą granic, obojga płci. Chciałbym powtórzyć te słowa: Proszę was, obywatele i obywatelki, o to, żebyście uznali, że warto tak się zachować, że oni tego potrzebują, że muszą czuć życzliwy oddech wspólnoty narodu, który w serdecznym szepcie przekazuje im dobre słowo i gorącą modlitwę za nich i w ich intencji, żeby nic im się nie stało, żeby wrócili bezpieczni i zdrowi. Czynimy i czyńmy to tak samo gorliwie i nieustannie, jak oni gorliwie, nieustępliwie i skutecznie strzegą naszej granicy.
Jesteśmy w oktawie święta niepodległości. Odnosiliśmy się w tych dniach do ojców niepodległości z roku 1918. Dziś to nasze obywatelskie zobowiązanie. Dziś to ty i ja, podobnie jak i cała wspólnota współczesnych Polaków, stajemy się ojcami i matkami niepodległej. Ci, którzy zostali posłani do strzeżenia granic, realizują to w czynach bohaterskich, my zaś, będący w interiorze kraju, podejmijmy czyny chwalebne wsparcia, solidarności i modlitwy za tych, co bronią.
Polki i Polacy! Stańmy dziś murem za polskim mundurem. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor socjologi (w tym socjologii młodzieży i wychowania), autor kilku książek o deprywacji współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Prywatnie wielbiciel polskiej natury oraz zatroskany działacz regionu zielonogórskiego. Poseł IX kadencji Sejmu RP.