Zaznacz stronę

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość w odniesieniu do poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia 19 września Dniem Młodzieżowych Rad i Sejmików przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego, druki nr 2773 i 2788.

Z wielką osobistą satysfakcją przekazuję w pełni akceptujące stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec tej uchwały i oświadczam, że będziemy głosować za. Tym bardziej że wieloletnie starania i dialog posłanek i posłów naszego klubu skupionych w Parlamentarnym Zespole ds. Wspierania Młodzieżowych Rad przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego i parlamentarnego zespołu ds. polityki młodzieżowej, wśród których wymienić należy państwa parlamentarzystów Joannę Borowiak, Aleksandra Mrówczyńskiego, Roberta Warwasa, Pawła Lisieckiego, Andrzeja Kryja oraz spoza naszego klubu panią poseł Iwonę Michałek, nadały dynamiki rozwojowej młodzieżowej aktywności. To oni organizowali wraz z młodzieżą kongresy młodzieżowych rad w Sejmie oraz w KPRM. Dzięki współpracy z Radą Dialogu z Młodym Pokoleniem i pełnomocnikiem rządu do spraw polityki młodzieżowej ministrem Piotrem Mazurkiem przyczyniliśmy się do nowelizacji ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, które to zmiany wzmocniły znaczenie i zdynamizowały powstawanie młodzieżowych rad w Polsce.

Nic z tego nie byłoby możliwe bez udziału samej młodzieży. To młode pokolenie Polek i Polaków, którzy mają na siebie pomysł, nie chcą stać z boku spraw społecznych i podejmują rozliczne aktywności. Wobec czego niechybnie przyjdzie czas, że zajmiecie wkrótce miejsce mojego pokolenia także i w Sejmie. Chcemy i wam podziękować, gdyż bez współudziału w naszych pracach Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych, rady dzieci i młodzieży przy ministrze edukacji, Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem, stowarzyszeń i społeczności internetowych skupiających młodzież, takich jak chociażby polityka młodzieżowa, kongresy, Parlament Młodych RP, nic by się nie dokonało.

Dziękując wam za współpracę, domykamy cały proces wzmacniania samorządności obywatelskiej młodego pokolenia uchwaleniem ogólnopolskiego święta młodzieżowych rad. Realnie, ale i symbolicznie przekazujemy wam, młodzieży, biało-czerwoną pałeczkę sztafety pokoleń troski o dobro wspólne, o naszą ojczyznę, Polskę samą, a szczególnie o inspirowanie i aktywizowanie swoich rówieśników. Powierzamy wam – i dzielimy się z wami, młodymi – część odpowiedzialności za Polskę, w stosownych wagach naszych i waszych możliwości, w dialogu międzypokoleniowego poczucia, że nie ma nic ważniejszego w perspektywie tożsamości obywatelskiej niż własna ojczyzna. Przekazujemy tą uchwałą i symboliczną biało-czerwoną pałeczką nasze zaufanie, że zadaniu podołacie (Dzwonek), że uczynicie z niego swoje życiowe zobowiązanie.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Dziękuję, panie pośle.

Poseł Jacek Kurzępa:

Pałeczka do was. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.