Zaznacz stronę

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o:
– przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe,
– poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw
(druki nr 458, 2710 i 2719).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Oczywiście jesteśmy w trakcie debaty o nowelizacji Prawa oświatowego, którego ostrze nacechowane jest wrażliwością na decyzje rodziców co do losów dziecka w placówce oświatowej, ale również współodpowiedzialnością organu nadzoru pedagogicznego, czyli kuratora.

(Głos z sali: Jakie organy pana interesują?)

Tak też się stało w przypadku badań szczecińskich, gdzie w trakcie pilotażu badawczego rodzice i organ nadzoru pedagogicznego wyrazili dezaprobatę w przypadku części proponowanych badań badawczych, które zostały wyjęte z procesu badawczego i nie zostały wprowadzone do badań zasadniczych.

(Poseł Barbara Nowacka: O narkotykach nie ma?)

To, panie ministrze, jest przykład sensowności rozwiązania, które proponujemy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.