Zaznacz stronę

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu grupy inicjatywnej skupiającej osoby ze środowisk Stowarzyszeń Osób Represjonowanych i Internowanych w składzie: Janusz Olewiński, Alicja Cebula-Borowińska, Romuald Szeremietiew, Andrzej Dąbrowicz, Jerzy Kowalski, Wojciech Dobrzyński, Eugeniusz Szostak wygłaszam apel do polskiego Sejmu i pana prezydenta Rzeczypospolitej o śpieszne odznaczenie Orderem Orła Białego pana Krzysztofa Wyszkowskiego, wybitnego polskiego patrioty, działacza Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych ˝Solidarność˝, walczącego od lat 70. XX w. o wolną i niepodległą Polskę. Był on współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Opracował deklarację tych związków. Pod koniec lat 70. zajmował się wydawaniem publikacji drugiego obiegu. Był represjonowany, zatrzymywany, inwigilowany po wielokroć. Cały czas przez kolejne lata, stale stał w obronie polskich wartości, niepodległości i ideałów ˝Solidarności˝. Człowiek niezłomny, postać wzorotwórcza dla młodego pokolenia Polaków.

Panie Prezydencie! Pod petycją do pana podpisały się setki osób. Prosimy o Order Orła Białego dla Krzysztofa Wyszkowskiego. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.