Zaznacz stronę

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Koleżanki i Koledzy Parlamentarzyści! Zwracam się szczególnie do tych parlamentarzystów, którzy tak jak ja dzisiaj po wielokroć podczas posiedzeń Sejmu u schyłku dnia, czyli w czasie poświęconym na oświadczenia poselskie, spotykają się razem w tej Izbie. Chciałbym dzisiaj skierować parę słów do ekipy posłanek i posłów oświadczających o rozmaitych sprawach, wydarzeniach ważnych dla naszych małych ojczyzn, Sprawach, które warto jest przez 5 minut z mównicy sejmowej ogłaszać Polsce i światu, rozmaitych sprawach, z którymi przybywamy do Sejmu.

Zatem dla was i o was będę mówił, ale również i o samym sobie. Chcę podkreślić specyfikę tego szczególnego momentu, kiedy przez 5 minut wygłaszamy oświadczania o rozmaitych sprawach. Oczywiście posłużę się przykładami zaczerpniętymi z wielokrotnych spotkań podczas tej części dnia posiedzenia Sejmu, w jakiej w tej chwili uczestniczymy.
Oświadczenia często odnoszą się do spraw związanych z tematyką tożsamości lokalnej, wzmacniania patriotyzmu i dziedzictwa przodków. Te sprawy często są tematem wystąpień m.in. takich posłów jak Tomasz Zieliński, Sławek Skwarek, Grzegorz Lorek czy Anna Dąbrowska-Banaszek. Tematyką, którą często przywołujemy, są również kwestie dotyczące rozwoju lokalnego, potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, ale także ich pokus. Znajduje to odzwierciedlenie w licznych wystąpieniach posłów takich jak pan Jan Szopiński, Małgorzata Chmiel czy Moniki Falej, która przed chwilą mówiła – pani poseł jest bardziej czy mniej życzliwa dla naszej władzy, ale nie zmienia to faktu, że pochyla się i opowiada również o sprawach społeczności lokalnej w sensie pozytywnym – czy pan Robert Obaz.

Inny temat to istotne z punktu widzenia środowisk i instytucji lokalne grupy społeczne, np. ochotnicze straże pożarne, szkoły, szpitale, leśnicy, funkcjonariusze, nauczyciele itd.

Nazwiska posłów, które wymieniłem, moglibyśmy przeplatać również wokół tematu… Szeroka tematyka znajduje odzwierciedlenie również, Andrzeju Kryj, w twoich wystąpieniach. Mieczysławie Baszko, również i w twoich. Bardzo dziękuję i serdecznie gratuluję tych wystąpień.
Chcę powiedzieć, że wygłaszanie oświadczeń każdorazowo niesie w sobie pewne napięcie. Napięcie związane jest z tym, że musimy się do tego przygotować. Musimy przez 5 minut względnie sensownie i logicznie mówić w imieniu naszych społeczności lokalnych bądź za nie. To powoduje trzy niebywale ważne rzeczy. Trzeba się do tego solidnie przygotować, obmyślić wystąpienie, dynamikę narracji oraz akcentowanie wątków.

Druga kwestia. Gratuluję wam, koleżanki i koledzy posłowie oświadczający o sprawach, że jesteście wśród ludzi. Musicie być w swoim terenie, trzymać rękę na pulsie, wiedzieć, co się dzieje, co jest ważne. Zapowiadacie to albo to podsumowujecie. To jest niebywale ważne nie tylko dla nas. To jest ważniejsze dla tych, o których mówimy. Zarówno wy, jak i ja często potem spotykamy się z życzliwością tych, o których mówiliśmy.
Ostatnia rzecz. Musimy pokonać własne słabości, własne niepokoje. Mówienie w tej chwili tak jak ja to czynię, stary wyga sejmowy z nieco swobodniejszą naturą, nie przychodzi samo z siebie. To trzeba przetrenować, przećwiczyć. Trzeba również umieć skonfrontować się z komentarzami, które rozlicznie czytamy potem na Facebooku.

Pozwólcie, że zwrócę się również do pana marszałka.

Panie marszałku, bardzo dziękuję za waszą, marszałków Sejmu, cierpliwość, bo przecież po wielogodzinnych obradach bardzo często ten ostatni punkt jest trudny również dla was. Wielokrotnie pan marszałek mówi: przekażcie do protokołu tekst pisany. Czym innym jest tekst mówiony. Za tę cierpliwość, panie marszałku, za wyrozumiałość (Dzwonek) również dla nadmiaru naszej gorliwości dziękuję. Wszystkiego dobrego dla posłów i posłanek oświadczających o sprawach.

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor socjologi (w tym socjologii młodzieży i wychowania), autor kilku książek o deprywacji współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Prywatnie wielbiciel polskiej natury oraz zatroskany działacz regionu zielonogórskiego. Poseł IX kadencji Sejmu RP.