Zaznacz stronę

Szanowna Pani Marszałek! Z tej mównicy w dniu wczorajszym wygłoszono tak wiele kłamstw na temat badań szczecińskich, że trzeba je zdementować. Pytania, które były cytowane, nie znalazły się w narzędziu badawczym, gdyż zostały w procesie weryfikacji badań i narzędzi badawczych odrzucone.

(Poseł Borys Budka: To jest wniosek formalny?)

(Głos z sali: Bez żadnego trybu.)

(Poseł Borys Budka: Ale ma moc.)

Zespół badawczy, który państwo określacie mianem grupy zwariowanych, patologicznych katolików, jest zespołem składającym się z renomowanych badaczy z uczelni z całej Polski, w tym badaczy nagradzanych przez pana premiera Donalda Tuska za wybitne osiągnięcia naukowe. Natomiast nasze badania są niczym w stosunku do badań, które państwo realizujecie, przygotowując ofensywę edukacji seksualnej w przedszkolach.

(Głos z sali: Co to jest? W jakim trybie?)

Minister Czarnek nie ma nic do tych badań, natomiast jest traktowany przez was jako tarcza strzelnicza, dlatego że dla nas jest emanacją tego wszystkiego, co w procesie edukacji jest ważne: szacunku do rodziny, szacunku do ojczyzny i szacunku do wiary. (Dzwonek)

Marszałek:

Panie pośle, czy padnie wniosek formalny?

Poseł Jacek Kurzępa:

W efekcie przedkładam również uchwałę Akademii Nauk Stosowanych, która jest protestem przeciwko uderzaniu w wolność badań naukowych i wolność przekonań oraz autonomię uczelni wyższych. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.