Zaznacz stronę

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jako członek parlamentarnego zespołu do spraw problemów Polski powiatowo-gminnej z dużą satysfakcją przyjmuję propozycje zmian w Kodeksie wyborczym, które lokuję w trzech przesłankach.

Pierwszą przesłankę stanowi wzmożenie frekwencji wyborczej. Jest to związane ze zwiększeniem ilości komisji wyborczych. I tu mam do posła sprawozdawcy pytanie o zróżnicowanie aglomeracyjne, chodzi o aglomeracje wielkomiejskie i obszar Polski powiatowo-gminnej, w sensie statystycznym, które uzasadnia potrzebę tej zmiany. Druga kwestia to wsparcie obywateli, którzy z różnych powodów mogą mieć kłopot z dotarciem do komisji, poprzez ułatwienie dojazdu. I tu mam kolejne pytanie – o współpracę samorządów, jednostek samorządu terytorialnego, których odpowiedź na pytanie, czy są za powszechną demokracją i powszechnym dostępem do wyborów czy też nie, będzie jak papierek lakmusowy. Prosimy o wsparcie i pomoc w tym zakresie. Ostatni element stanowią tu kwestie dotyczące transparentności procesu liczenia oddanych głosów. Jest to kluczowe i uzasadnione (Dzwonek), niemniej jednak budzi pytania o szczegóły procedury liczenia, np. o to, czy komisja ma być wówczas w 100-procentowym składzie czy są przewidziane jakieś odstępstwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

 

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.