Zaznacz stronę

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego VI kadencji, gdyż o tej radzie, mijającej jej kadencji słów parę chciałbym dzisiaj powiedzieć!

Zatem dzisiaj z niebywałą satysfakcją uczestniczyłem w plenarnym posiedzeniu Rady Działalności Pożytku Publicznego, podsumowującym całą VI kadencję tego gremium. Ufam, że szeroka publiczność po tym wystąpieniu zmobilizuje się, że zmobilizują się państwo do zerknięcia na funpage rady, po to żebyście zapoznali się z jej składem, dorobkiem, a może przede wszystkim odkryjecie dla samych siebie, obywateli, w których imieniu rada zabiera głos, czym się ona zajmuje i jaka jest jej rola w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Odesłanie potraktujcie praktycznie, ja zaś dzięki temu wejdę w przestrzeń refleksji bardziej uogólnionej, weryfikującej odpowiedź na pytanie, co rządy Zjednoczonej Prawicy znaczą dla społeczeństwa obywatelskiego.

Odpowiedź kształtowała się w trakcie mojej współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego i potwierdziła dzisiejszym spotkaniem z gigantami społeczeństwa obywatelskiego – aktualnym jej składem. Zasiadają w niej ludzie nieprzeciętni, o niekwestionowanym wielkim dorobku organicznej pracy przez wiele lat i w różnych obszarach na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, jak orzekłem – giganci społeczeństwa obywatelskiego, na mój własny użytek postrzegani przeze mnie także jako barometr kondycji społeczeństwa obywatelskiego. Wywodzą się z wielce spluralizowanych środowisk, reprezentując wielość otaczających nas światów ludzkiej aktywności, światopoglądów i możliwości egzystencjalno-kulturowo-ekonomicznych.

Reprezentują pełne spektrum kondycji ludzkiej środowisk, które obejmują swoją uwagą i wrażliwością. Z reguły są to ludzie dojrzali, obarczeni barwnymi biografiami, dzięki czemu uważni wobec spraw człowieka. I w antynomiach: gospodarka czy człowiek, ekonomia czy społeczeństwo obywatelskie wybierają zawsze to drugie. Raduję się, że spotykam takich pragmatycznych wrażliwców, że ciągle wam się chce opowiadać po stronie człowieka.

Rządy się zmieniają. Co rusz to nowe ekipy snują obietnice nowego edenu dla ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych, bezrobotnych, wykluczonych, naznaczonych, po prostu słabszych. I to właśnie wy, członkowie Rady Działalności Pożytku Publicznego, jesteście strażnikami, by słowotok nie zastąpił działania, by każde działanie było wzmocnione najlepszą z możliwych wersją prawa. To dobrze, że pan premier Piotr Gliński, notabene profesor socjologii, którego pasją było analizowanie ruchów społecznych i kształtowanie się społeczeństwa obywatelskiego, rozsądnie, mądrze i dojrzale budował wraz z państwa radą subtelną równowagę między rządzącymi a społeczeństwem obywatelskim, wspierając nienachalnie wasz zespół, poza tym powołując swoje autorskie przedsięwzięcia, takie jak Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego czy Radę Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Przed nami ważny proces wyłaniania składu Komitetu Monitorującego dla Krajowego Programu Odbudowy. Aspiracje społeczeństwa obywatelskiego co do partycypacji w nim są spore i uzasadnione. Pewno będzie to kolejny test weryfikujący – jesteśmy w dialogu ze społeczeństwem czy raczej budujemy twierdzę. Ufam, że ponownie test zaliczymy pozytywnie, a będzie on także miernikiem tego, czy wasza nieustępliwość, rzetelność, precyzja w opiniowaniu wszelkich projektów ustaw i uchwał wpływających na kondycję społeczeństwa obywatelskiego spowodowały, że ta wrażliwość i dbałość o jakość rozwiązań weszła na stałe w legislacyjny krwiobieg rządów Zjednoczonej Prawicy.

Gratuluję radzie, dziękuję za jej pracę i mam nadzieję, że spotkamy się w kolejnej kadencji. Wszystkiego dobrego.

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor socjologi (w tym socjologii młodzieży i wychowania), autor kilku książek o deprywacji współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Prywatnie wielbiciel polskiej natury oraz zatroskany działacz regionu zielonogórskiego. Poseł IX kadencji Sejmu RP.