Zaznacz stronę

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowni Słuchacze Wieczornego Dialogu z Wami! Występuję jako członek zespołu badawczego Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie, który podjął bardzo ciekawe wyzwanie intelektualne, czyli realizację projektu badawczego ˝Młodzież 4.0˝. Projekt ma na celu sportretowanie młodego pokolenia Polaków: was, dziewczęta i chłopcy, w wieku 15-30 lat, ale w kohorcie badawczej – objęliśmy ich naszą troską – znaleźli się też 13-15-latkowie.

Każdy projekt badawczy ma fazy. Jedną z nich jest pilotaż badawczy polegający na tym, że badacze, przygotowując zarówno narzędzia badawcze, jak i metodologie badań, zadają sobie pytanie, czy to, co proponują, jest właściwe zarówno metodologicznie, etycznie, jak i praktycznie. Zwracają się wobec tego do grupy pilotażowej z prośbą o to, żeby skomentowała zaproponowane pytania, zaproponowany obszar tematyczny itd.

W efekcie badacz uzyskuje efekt końcowy, jakim jest przygotowana matryca badawcza, która uwzględnia uwagi respondentów z badań pilotażowych, niwelując te pytania, które są nietrafne, niewłaściwe, niepożądane, zadane zbyt trudnym językiem itd., itd. W efekcie osiemdziesiąt parę pytań badawczych ograniczyliśmy do 60. Zaprosiliśmy młodzież. Akurat tak się składa, że Akademia Nauk Stosowanych w Szczecinie ma doskonałe kontakty z młodzieżą z całego miasta. Zaprosiliśmy młodzież do uczestnictwa w naszych seminariach badawczych. Poprosiliśmy tych młodych ludzi – również w bardzo wyraźnym komunikacie: pozwólcie nam siebie zrozumieć – o współpracę w projekcie badawczym, o to, żeby zechcieli nam również opowiedzieć o sobie.

Chciałbym z tego miejsca przeprosić najsamprzód moich współpracowników w zespole badawczym, których naraziłem przez fakt spolityzowania tego całego projektu badawczego i naszego przedsięwzięcia na bardzo niecne, niewłaściwe komentowanie, określanie ich samych jako oszalałych, patologicznych katolików, którzy śmią prowadzić badania w obszarze diagnozowania młodzieży.

Przepraszam was za to. Tego nie przewidziałem, że polityka, która jest rozumną troską o dobro wspólne, poprzez uzurpację polityków, którzy czasami czynią z polityki narzędzie pewnej hucpy, podda was takiemu stygmatyzowaniu.

Jednocześnie proszę młodzież o to, żeby zechciała nam pomóc realizować te badania. (Dzwonek)

To jest dla was i o was. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.