Zaznacz stronę

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Drodzy Lubuszanie! Kontynuuję wraz z wami wędrówkę poparcia dla polskich żołnierzy, funkcjonariuszy Straży Granicznej, wszystkich innych formacji, które bronią teraz granicy.

Pozwólcie, że pierwszy akapit zaadresuję do pani por. Anny Michalskiej, rzecznik prasowej Straży Granicznej. Jest pani dzielną i twardą kobietą oraz profesjonalną funkcjonariuszką. Trzymam za panią kciuki. Aniu, wytrwaj, gdyż jesteś wybitna. Trzymamy za ciebie kciuki również tu, w parlamencie.

Po raz kolejny my, Lubuszanie, spotkamy się jutro w ramach akcji ˝Murem za polskim mundurem˝ tym razem w Międzyrzeczu w pobliżu muzeum międzyrzeckiego w okolicy pomnika gen. brygady Józefa Dowbor-Muśnickiego, wielkiego dowódcy powstania wielkopolskiego. Zapraszam Lubuszan na godz. 14, by właśnie tam wspólnie w spontanicznym odruchu serc przesłać wyrazy wdzięczności dla wszystkich broniących obecnie naszych granic. Adresujemy swoje myśli do żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, oddając także hołd Krystianowi, ufając, że uda się uniknąć wszelkich podobnych tragedii.

Drodzy mieszkańcy Międzyrzecza, przybywajcie. Weźcie ze sobą biało-czerwone flagi, bądźcie gotowi wraz ze wspólnotą tych, którzy się tam zgromadzą, żeby odśpiewać a cappella hymn państwowy, a później ˝Rotę˝. Niech to spontaniczne spotkanie będzie podobne do tych, które już się dokonały, np. na placu gen. Maczka w Żaganiu i na dawnym placu 11. Pułku w Krośnie Odrzańskim.

Wracając do tych dwóch miejsc, dziękuję samorządowcom, którzy bez względu na polityczne rodowody towarzyszyli nam w tych wiecach, oraz dziękuję za ich logistyczną pomoc przy ich organizowaniu. Dziękuję burmistrzowi Żagania, Andrzejowi Katarzyńcowi, wójtom gminy wiejskiej Żagań – Leszkowi Ochrymczukowi, gminy Wymiarki – Lechowi Miszewskiemu, radnym powiatowym i miejskim powiatu żagańskiego, żarskiego, mieszkańcom tych miejscowości, zespołom śpiewaczym ˝Mała Tęcza˝ i ˝Złoty Kłos˝ za to, że byliście, uświetniliście i wsparliście. Dziękuję burmistrzowi Krosna Odrzańskiego, Markowi Cebuli, staroście krośnieńskiemu, Grzegorzowi Garczyńskiemu, radnym z tego terenu, Wojciechowi Brudzińskiemu, mieszkańcom Krosna Odrzańskiego i okolic. Dziękuję pani staroście międzyrzeckiej, Agnieszce Olender, dyrektorowi muzeum międzyrzeckiego, Andrzejowi Kirmielowi, społecznikom związanym z lokalną grupą rybacką Obra – Warta, leśnikom, mieszkańcom w ogóle, tym, którzy zechcą jutro, a wcześniej w wymienionych miastach: Żagań, Krosno, wspólnie oddać swój czas i swoje serce tym, którzy dzisiaj bronią naszej ojczyzny.

Dziękuję również tym, którzy na rozlicznych portalach internetowych, wirtualnych komunikatorach pomnożą nasz gest solidarności i wsparcia skierowany do żołnierzy 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej i wszystkich innych jednostek, i formacji, i służb, które teraz bronią granicy. Niech wracają cali i zdrowi. Niech strzeże ich opatrzność, a nas niech strzegą oni. Stańmy murem za polskim mundurem. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor socjologi (w tym socjologii młodzieży i wychowania), autor kilku książek o deprywacji współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Prywatnie wielbiciel polskiej natury oraz zatroskany działacz regionu zielonogórskiego. Poseł IX kadencji Sejmu RP.