Zaznacz stronę

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wspominamy dzisiaj w serdecznej pamięci narodu postać śp. pana premiera Jana Olszewskiego. Sądzę, że dla wielu z nas, współczesnych Polaków, to postać, którą pamiętamy również z czasów, kiedy jako mecenas niezłomnych, sam niezłomny, pokazywał kunszt prawniczy najwyższej próby. Piękny charakter, wspaniała postać. Postać wzorotwórcza również dla współczesnego młodego pokolenia Polaków. Rocznik 30., rocznik Polaków zahartowanych w trudzie walki o ledwo co odzyskaną niepodległość i kształtowania swoich biografii na wymiar marzeń o tym, jaka ta Polska ma być.

Ma zaledwie 9 lat, gdy wybucha II wojna światowa. Potem młody Janek Olszewski, warszawiak z rodziny kolejarskiej, wstępuje do Szarych Szeregów. W czasie powstania warszawskiego łącznik oddziałów powstańczych. Potem całe jego dorosłe życie i biografia naznaczone przede wszystkim tętnem spójnym z tętnem narodu i ojczyzny. Prawnik dobrze wykształcony na Uniwersytecie Warszawskim, ofiaruje swoje kompetencje, wiedzę, umiejętności tym, którzy byli najbardziej gnębieni, niszczeni, wymazywani z historii Rzeczypospolitej. Na samym początku, będąc współredaktorem ˝Po prostu˝, pisze artykuł ˝Na spotkanie ludziom z AK˝, starając się i troszcząc o to, żeby rehabilitować żołnierzy Armii Krajowej.

Potem jest cała jego biografia, naznaczona wieloma doświadczeniami walki o Polskę, w KOR-ze, potem w ˝Solidarności˝. Przecież pamiętamy, że to on troszczył się o to, żeby dojść prawdziwych powodów śmierci Stasia Pyjasa, a potem był oskarżycielem pomocniczym w procesie w sprawie zabójstwa św. Jerzego Popiełuszki. Wielka postać.

Pamiętamy o tobie, panie premierze. Zachęcamy młodych Polaków do tego, żeby szli twoim tropem. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.