Zaznacz stronę

Szanowna Pani Marszałek! Pozwól, że w imieniu mieszkańców ziemi lubuskiej podziękuję za twoją obecność w mojej regionalnej ojczyźnie. 21, 22 i 23 maja to gęsty od aktywności społeczności obywatelskiej ziemi lubuskiej gościniec, który przedłożyliśmy tobie, pani marszałek. Dziękuję za to, że przybyłaś do mojej małej ojczyzny, poczynając od Białkowa, wsi gdzieś tam na ziemiach zachodnich i odzyskanych, do których 75 lat temu przybyli mieszkańcy starych Kresów, z Polesia. Teraz rody poleskie wrosły w ziemię zachodnią, w ziemię lubuską, kontynuują tradycje przodków i z wielkim sercem, gościnnością i otwartością przywitały ciebie na progu naszego lubuskiego domu. Zarówno burmistrz Cybinki Marek Kołodziejczyk, jak i dr Wojciech Weryszko, prezes Towarzystwa Miłośników Polesia i Białkowa, z radością witali cię i powierzyli również troskę tobie, Gosieńce, mateńce środowisk kresowych, co było powiedziane i powtórzone również w Olbrachtowie, do którego potem pojechaliśmy na spotkanie ze środowiskami kresowymi, ludowymi, zespołami muzycznymi, zarówno młodzieżowymi, jak i osób nieco starszych, gdzie gościł nas wójt gminy Żary, Leszek Mrożek. Ale przede wszystkim akuszerem tej części wizyty był radny miejski z Żar Tadeusz Płóciennik i on powtórzył te słowa, że witamy cię, mateńko środowisk kresowych, Gosieńko, mateńko od Kresów.

Dziękuję za tę obecność, pani marszałek. Niebywale ciepłą, serdeczną. Przyglądałem się temu, jak niewiasty podchodziły do ciebie, kleiły się, rozczulały. Jak dzieci z zespołu Złoty Kłos podbiegały i mówiły: To pani jest tym marszałkiem? Tak! Byłaś wśród nas i potem, wieczorem już, o schyłku dnia, po spotkaniu we wsi Złotnik na 20-leciu zespołu Chabry i 60-leciu Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie dziewczyny, leciwe niewiasty, piękne jak chabry polskie, śpiewały rozmaite pieśni, pojechałaś na wieczór do naszej Najświętszej Panienki Rokitniańskiej cierpliwie słuchającej i omadlałaś w swojej intymnej, dyskretnej modlitwie (Dzwonek) świat cały. Dziękuję ci, pani marszałek, za tę wizytę, za akcenty międzyrzeckie 100-lecia obchodów Towarzystwa Polaków w Niemczech, za powtórzenie Pięciu Prawd Polaków, które są niebywale ważne i również dzisiaj będące wyzwaniem dla nas. Pani marszałek, dziękuję. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor socjologi (w tym socjologii młodzieży i wychowania), autor kilku książek o deprywacji współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Prywatnie wielbiciel polskiej natury oraz zatroskany działacz regionu zielonogórskiego. Poseł IX kadencji Sejmu RP.