Zaznacz stronę

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziś mija druga rocznica powołania do nieba śp. bp. ordynariusza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Adama Dyczkowskiego, niestrudzonego pasterza, który swoją biskupią posługę realizował wspólnie z osobami świeckimi również w takich strukturach, jak powołana przez niego Akcja Katolicka, Krajowy Instytut Akcji Katolickiej i jego oddziały diecezjalne.

Księże Biskupie! Dzisiaj mogę z wielką satysfakcją powiedzieć ci, że diecezjalna Akcja Katolicka w twojej diecezji, zielonogórsko-gorzowskiej, ma się dobrze. Działa, jest dynamiczna, jest ogarnięta modlitwą, ale również i troską o Kościół powszechny, Kościół diecezjalny, o współbraci kapłanów, osoby konsekrowane. Sieją dobro, po prostu są dobrymi ludźmi. Stoją po dobrej stornie mocy, tam, gdzie Bóg, gdzie dzieciątko Jezus, które w ostatniej wigilijnej nocy nawiedziło nas po to, żeby obdarzyć naszą ojczyznę, Kościół cały i każdego z nas łaskami miłosierdzia.

Dziękuję zatem siostrom i braciom z Akcji Katolickiej z mojej diecezji. Dziękuję również za opłatkowe spotkanie w Witnicy w ostatnią sobotę. Było to spotkanie pełne życzliwości, ciepła i oczywiście radości z faktu, że po 2 latach pandemicznego reżimu mogliśmy znowu razem głośno śpiewać kolędy.

Księże Zbigniewie Samociaku! Mój Proboszczu! Dziękuję ci za ten duet, gdy śpiewaliśmy razem kolędy. Dziękuję też i tobie, pani prezes krajowej Akcji Katolickiej Ulu Furtak i Ryszardzie, mężu jej, za to, że tak niestrudzenie, tak niebywale pracowicie i z nasłuchem wobec Ducha Świętego prowadzicie Akcję Katolicką tam, gdzie was posłano.

Uznając wielkie znaczenie Akcji Katolickiej w świecie zeświecczonym, w świecie nadmiaru gwałtowności i bluźnierstwa, dziękuję wam, siostry i bracia z Akcji Katolickiej, że jesteście, że jesteście wierni Bogu, wierni ojczyźnie i wierni służbie drugiemu człowiekowi. Niech was Bóg prowadzi. Dziękuję za to spotkanie. Bądźmy razem. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.