Zaznacz stronę

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Samorządowcy z Ziemi Lubuskiej! Zechciejcie nakłonić ucha, bo chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować za to, co było moim udziałem w ostatnim tygodniu.

Tak się składa, że poselska mitręga ma swoje odzwierciedlenie nie tylko tutaj, na sali parlamentarnej Wysokiej Izby, ale również w okręgu, gdzie realizujemy pracę organiczną na rzecz naszych regionów, w moim przypadku ziemi lubuskiej. Zatem ostatni tydzień to był cykl spotkań z samorządowcami z jednostek samorządu terytorialnego, do których pojechałem, by ponownie podyskutować o kolejnym etapie przygotowywania projektów w ramach programu Polski Ład.

Wobec powyższego chciałbym podziękować najpierw staroście żarskiemu panu Józefowi Radzionowi za to, że zechciał mnie życzliwie przyjąć, przyjąć również symboliczny czek na kwotę bez mała 15 mln zł dla szpitala żarskiego na ul. Pszennej, a także za dyskusję na temat tego, co dalej. Wydaje mi się, Józefie, panie starosto, że logika zdarzeń jest oczywista. Przed tobą drugi, kolejny etap prac w szpitalu. Jak uda się te pieniądze sensownie zagospodarować, to trzeba występować o kolejne, żeby cały kompleks szpitalny został unowocześniony. Myślę, że to będzie najbardziej logiczna ścieżka.

Tak na marginesie chciałbym prosić dyrekcję szpitala, żeby zechciała poinformować mieszkańców Żar, że te 15 mln zostało delegowanych do szpitala na rzecz jego rozbudowy: oddziału pediatrycznego, oddziału geriatrycznego itd., gdyż powinna być pewna symetria. Poinformowaliście państwo o tym, że pani marszałek przeznaczyła jakąś kwotę, wisi to już od paru miesięcy, a teraz warto również na zasadzie równowagi powiedzieć o Polskim Ładzie.

Kolejnym rozmówcą był młody wójt, wójt Bobrowic, pan Wojciech Wąchała, z którym również rozmawialiśmy o Polskim Ładzie i pieniądzach, które do niego trafiły. Chodzi o niebagatelną kwotę 6 833 044 zł na modernizację i rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. To jest coś niebywale ważnego. To pozwoli samorządowi w sposób kompleksowy załatwić inwestycję w tym zakresie. Jednocześnie z panem wójtem rozmawialiśmy o tym, jak zagospodarować pomysły na kolejną edycję Polskiego Ładu. Wiadomo, drogi lokalne, być może poszerzenie oferty miejsc przedszkolnych na terenie gminy Bobrowice.

Jednym ze spektakularnych spotkań było spotkanie z wójtem najuboższej gminy wiejskiej na terenie ziemi lubuskiej panem Jerzym Adamowiczem, wójtem gminy Brzeźnica. Bardzo tę gminę lubię. Ona jest jedną z bardziej urokliwych, pięknych, ale jednocześnie dotkniętych zębem spustoszenia w efekcie planu zamknięcia państwowych gospodarstw rolnych. Wobec powyższego ten dyskomfort i taki niedoczas cywilizacyjny jest wyraźny w tym obszarze.

Dlatego też pan wójt Jerzy Adamowicz reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe w dyskusji ze mną wyraził uznanie za to, że 7 128 269,34 zł trafiło do jego gminy. Teraz jest taki kolorowy zawrót głowy. Tych pieniędzy jest dość sporo, inwestycji szalenie dużo. Z pewnością pan wójt, wieloletni gospodarz tej gminy, da sobie z tym radę.

Spotkań było jeszcze szalenie dużo, o czym będę mówił wam w kolejnych wystąpieniach. Nie zmienia to postaci rzeczy, że te rozmowy z samorządowcami to jest sól ziemi. To jest właśnie to zbliżanie się wrażliwości samorządowców, gospodarzy małych ojczyzn w dialogu z posłem do pewnego kompromisu, za czym warto biegać tutaj w Warszawie, żeby wspierać społeczność lokalną, ziemię lubuską i w ogóle rozwój naszej wspólnej ojczyzny.

Dziękuję za te rozmowy.

Zapowiadam, że będę do was przyjeżdżał jak zawsze.

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor socjologi (w tym socjologii młodzieży i wychowania), autor kilku książek o deprywacji współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Prywatnie wielbiciel polskiej natury oraz zatroskany działacz regionu zielonogórskiego. Poseł IX kadencji Sejmu RP.