Zaznacz stronę

Dzisiejszy dzień namnożył namiętności wokół 100 (setnej) Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę, przeplatanych rozsądkiem, spekulacjami, manipulacją i wrogością, troską o umiar.

marsz niepodległości 2018 zdjęcie flagi z godlem państwowymPrzeplatają się one jak  w kalejdoskopie, mieszają porządki prawne, jak i wykluczają jednych, stygmatyzując i w sposób nieuzasadniony oskarżając o winy (jeszcze) nie popełnione. Niektóre środowiska Odmawiają prawa Polakom do Godnego, Wspólnotowego  i radosnego Świętowania Rocznicy Niepodległości

Wołając o konieczną refleksję i korektę postaw wobec tego Świętowania najpierw zwrócę się do Pana Prezydenta Najjaśniejszej Rzeczypospolitej o obecność na tym Marszu, właśnie tu w Stolicy, wśród setek tysięcy Rodaków, którzy zewsząd tu przyjadą.

Wiem, że planowany jest pobyt na Ziemi Lubuskiej, niemniej wobec zakusów sprofanowania nam tego Święta wydaje mi się, że tu w Warszawie jest Pana miejsce, wraz z manifestantami na Marszu Niepodległości.

Jednocześnie adresuję moją zachętę do Uczestników Marszu, by swoim zachowaniem, postawą podczas Marszu w żadnej mierze nie uchybili czci i respektu wobec faktu, że będziemy go odbywać nie dla własnej chwały tu i teraz, ale w podzięce Tym wszystkim, którzy Niepodległość Polsce wywalczyli i przez lata ją kształtowali.  Byśmy  w żadnej chwili naszego radosnego przemarszu nie dawali nikomu podstaw ku temu, żeby go przerwał, zakazał, zaburzył jego przebieg. 

Pilnuj Niepodległej! Pilnuj Marszu i Jego Uczestników!

Wykażmy się pełną obywatelską odpowiedzialnością i niech nasz patriotyzm w tym znaczeniu- odpowiedzialności za Pokojowy, Radosny, Godny przemarsz się dokona!  

Jednocześnie spójrzmy oczami wyobraźni na sceny wydarzeń Patriotycznych w Polsce powiatowo-gminnej. Wszędzie tam już od 9 listopada zaczną się imprezy.

W niektórych miejscowościach organizowane są także lokalne Marsze Niepodległości – nie mam absolutnie ŻADNYCH wątpliwości co do tego, że nikt nikogo tam nie będzie szykanował, obijał pałkami niechęci i wrogości. Wiem, że radość na twarzach i dumnie roziskrzony wzrok skierowany ku łopoczącym biało czerwonych flagom będzie dominował. marsz niepodległości 2018 flaga polski

Dlaczego, bo taka jest podskórna potrzeba Naszego Narodu, być Razem, nie jeden przeciw drugiemu. Bo już mamy dość skandalicznych zachowań klasy politycznej, która nie ma w sobie wystarczającej autorefleksji i skromności, by zrozumieć, że nie są Narodem, jedynie notariuszem jego woli w stanowieniu prawa.

Opamiętaj się klaso polityczna, nie plugaw Najświętszej Pamięci Naszego Narodu o Jego córach i synach, którzy oddali życie za jej Niepodległy byt. 

Oświadczenie z 07-11-2018