Zaznacz stronę

Zapowiada się wielka frekwencja i wielki sukces inicjatywy podjętej przez Radę Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej przy Ministrze Edukacji.

Wiele miesięcy temu, podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds godnego, wspólnotowego i włączającego Przygotowania i realizacji obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości, uczestnicząca w nim Młodzież zakomunikowała, że chcą doprowadzić do tego, by w ostatni dzień nauki (co przypada na piątek) poprzedzający 11 listopada – zaprosić społeczność szkolną w całej Polsce – do odśpiewania o godzinie 11:11 Hymnu Narodowego! I co?

hymn narodowy 11:11Okazuje się, że wielomiesięczne prace informacyjno – mobilizacyjne zarówno w sieci (na FanPage Rady), jak i w drodze rówieśniczego przekazywania sobie info o tym wydarzeniu

– mamy 16 tysięcy zgłoszonych placówek edukacyjnych, które zadeklarowały uczestnictwo w akcji.

Dziękuję Wam Młodzi z Rady Dzieci i Młodzieży za tak wielkie zaangażowanie i już o tym wiemy, sukces frekwencyjny! To Wyście Młodzi uruchomili tę maszynę, to wielkie dzieło!

Teraz od organizatorów w szkołach zależy czy nie będzie nadmiernego fałszu w linii melodycznej i odstępstw od wierności jego tekstu! Ufam, że dokona się to przy maksymalnej staranności i autentycznym zaangażowaniu wszystkich.

Zapraszam w imieniu Rady Dzieci i Młodzieży RP przy Ministrze Edukacji wszystkich sojuszników tego wydarzenia i tych, którzy po raz pierwszy o niej słyszą – śpiewajcie hymn z własnymi dziećmi.

Wydarzenie będzie miało miejsce w szkołach w całej Polsce, kiedy to 9 listopada (w piątek) o godzinie 11:11 młodzież z całą społecznością szkolną odśpiewa Hymn Narodowyhymn narodowy 11:11 flaga polska zrobiona z kamieni pomalowanych na czerwono

Jednocześnie składam podziękowania tym wszystkim z Was, którzy w codziennej pracy – zaszyci w swoich Urzędach, biurach, instytucjach wykonujecie organiczną pracę by Państwo działało, by inicjatywy administracyjne były drożne i skutecznie trafiały do Obywateli.

Także myślę o wszystkich służbach i pracujących w nich ludziach skupionych tu w Sejmie. Wyrażam wdzięczność za pracę na rzecz Niepodległej w waszej codziennej Staranności o proces stanowienia prawa, by był najlepszym z możliwych a także za dbałość o komfort naszej poselskiej i senatorskiej pracy.

Sejm bowiem i Wy Wszyscy, którzy o Niego dbają stanowi także swoisty wzór troski o Niepodległą.

Dziękuję.

Oświadczenie wygłoszone w sejmie RP 8.11.2018 roku