Zaznacz stronę

Wybór przez Polakôw dokonany, dla Naszej formacji Prawa i Sprawiedliwości z kapitalnym wynikiem, dającym nam zwycięstwo w tych wyborach.

Należy z wielką wdzięcznością zwrôcić się do tych z Państwa – Obywateli, którzy zechcieli w dniu dzisiejszym skorzystać ze swoich praw wyborczych i udaliście się do urn, by wybrać najlepszych Waszym zdaniem kandydatôw i formacje jakie prezentują. jednocześnie w sposób szczególny dziękuję tym, którzy uznali, że kandydaci Zjednoczonej Prawicy z list PiS są godni Waszego zaufania i oddaliście na Nich głos.

A samym kandydatom gratuluję wspaniałej, mocnej, wizerunkowo bardzo zgrabnej kampanii, gratuluję, że wytrwali kondycyjnie, że spowodowali także sumarycznie zwycięski wynik PiS w skali kraju! Szczególne znaczenie dla nas Lubuszan mieli kandydaci PiS z Ziemi Lubuskiej, zatem gratuluję:

 

  • Pani Minister Elżbiecie Rafalskiej,
  • Ministrowi Jerzemu Maternie,
  • Wojewodzie Władysławowi Dajczakowi
    No i zwycięscy z naszego Okręgu
  • Ministrowi Joachimowi Brudzińskiemu.

     

Oczywiście te wyniki nie byłyby możliwe, gdyby nie tytaniczna, mozolna praca struktur Prawa i Sprawiedliwości, wszystkich Kół terenowych i powiatowych.

Szanowne Koleżanki i Koledzy wielki szacunek za to i wdzięczność. Nie zmienia to postaci rzeczy, że wynik – jak zawsze na Ziemi Lubuskiej – pozostawia nam pole do działania i ambitnego kolejnego zwyżkowania w poparciu przez Lubuszan.

Skrzętna praca i wspólnotowy wysiłek jest remedium na zdezorientowanie ludzi, co do tego jaki program, jakie atuty, jakie też plany na rządzenie mają poszczególne ugrupowania. Sporo pracy przed nami i dobrze, do pełnego zwycięstwa. Pozdrawiam