Zaznacz stronę

Zamieszczam nagranie mojego przemówienia na Konferencji Narodowego Instytutu Wolności. POdczas tej konferencji świętowaliśmy 5-lecie działalności Instytutu. Temat konferencji: 5 Lat NIW Nowe szanse dla trzeciego sektora

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.