Zaznacz stronę

Każdy człowiek chce być ważny. Chce czuć się ważny dla kogoś. A czy dla mnie osoby starsze są ważne? Jak mnie śledzicie to wiecie że tak. I podobnie ma się rzecz z rządami RP. Przedstawię Wam dzisiaj kilka istotnych informacji co takiego zostało zrobione w sferze SENIORA w naszym kraju za rządów PiS

 • Polityka senioralna rządu Prawa i Sprawiedliwości opiera się na dwóch filarach. Pierwszym są programy i działania zapewniające bezpieczeństwo finansowe osób starszych. To m.in. waloryzacja świadczeń, trzynasta, a w ubiegłym roku również czternasta emerytura. 
 • Drugi filar to programy wspierające szeroko pojętą aktywność osób starszych. Za te obszary odpowiadają programy „Senior+” oraz program „Aktywni+”.

Ostatnie sześć lat to dobry czas dla emerytów

 • Przeciętna emerytura wzrosła na przestrzeni ostatnich sześciu lat o 25 proc. – z 2096 zł w 2015 r., do 2618 zł w 2021 r. 
 • Z kolei najniższa emerytura wzrosła o 42 proc. z 880 zł w 2015 roku do 1250,88 zł w 2021 roku. 
 • Przywróciliśmy wiek emerytalny – po tym jak rządy PO-PSL zdecydowały o podniesieniu tej granicy do 67. roku życia dla kobiet i mężczyzn. Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny wynosi dla kobiet 60 lat, dla mężczyzn 65 lat, a Polacy ponownie mają wybór. 
 • W ostatnich latach uruchomiliśmy szereg dodatkowych świadczeń, dzięki czemu na wsparcie osób starszych kierujemy zdecydowanie większy strumień pieniędzy niż koalicja PO-PSL. 
 • W 2015 r. wsparcie dla seniorów wynosiło łącznie 3,62 mld zł. W 2021 roku było to dodatkowe ok. 36 mld zł.

Trzynasta emerytura

 • Trzynasta emerytura po raz pierwszy wypłacona została w 2019 r., a od 2020 r. jest gwarantowana w ustawie jako dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich emerytów i rencistów – bez kryterium dochodowego. 
 • Trzynasta emerytura wypłacana jest w wysokości najniższej emerytury. Z tej kwoty nie są dokonywane potrącenia czy egzekucje. Trzynasta emerytura to wsparcie dla ok. 9,8 mln emerytów. 
 • W sumie w latach 2019 – 2021 na ten cel przeznaczone zostało ok. 35 mld zł. W 2021 r. to ok. 12,2 mld zł. 

Czternasta emerytura

 • Czternasta emerytura, jako kolejne w 2021 r., – obok trzynastki – dodatkowe świadczenie.
 • Świadczenie było wypłacane z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji dochodowej świadczeniobiorców.
 • Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto – czternasta emerytura – przyznawana była w wysokości najniższej emerytury, tj. w kwocie 1250,88 zł brutto. W przypadku świadczeniobiorców pobierających świadczenie w wysokości wyższej niż 2900 zł brutto, zastosowana była zasada „złotówka za złotówkę”, a więc czternasta emerytura była zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto. 
 • Zdecydowana większość, ok. 8 mln osób, otrzymało świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej. Na ten cel przeznaczone zostało ok. 11 mld zł.
 • W sumie od 2019 r. na dodatkowe świadczenia – trzynaste i czternaste emerytury – przeznaczyliśmy już 46 mld zł. 

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych

 • Od 1 marca 2021 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wynosi – 1250,88 zł. To wzrost o 50,88 zł względem roku poprzedniego. 
 • W 2015 r. najniższa emerytura wynosiła 880,45 zł. Oznacza to, że minimalna emerytura wzrosła od 2015 roku o ponad 42 proc.
 • Całkowity koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych i innych świadczeń z systemu powszechnego, rolniczego i mundurowego w 2021 r., szacowany jest na ok. 10,6 mld zł.
 • W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. przyjęto wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w wysokości 104,89 proc.
 • Kwota minimalnej emerytury wzrośnie o 61,17 zł do poziomu 1312,05 zł
 • Przy wskaźniku waloryzacji przyjętym w projekcie ustawy budżetowej, tj. 104,89 proc. koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2022 r. wyniesie ponad 12,8 mld zł.
 • Rzeczywisty wskaźnik waloryzacji emerytur i rent znany będzie po podaniu przez Prezesa GUS realnych wartości inflacji i wzrostu wynagrodzeń w 2021 r. Nastąpi to w lutym. Ze względu m.in. na wzrost inflacji rzeczywisty wskaźnik waloryzacji będzie różnić się od prognozowanego. Czekamy na oficjalne dane urzędu statystycznego. 
Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor socjologi (w tym socjologii młodzieży i wychowania), autor kilku książek o deprywacji współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Prywatnie wielbiciel polskiej natury oraz zatroskany działacz regionu zielonogórskiego. Poseł IX kadencji Sejmu RP.