Zaznacz stronę

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Wielce Czcigodni Mieszkańcy Otynia na Ziemi Lubuskiej! Pani Burmistrz Barbaro Wróblewska! Z wielką rewerencją oraz życzliwością zwracam się do was z życzeniami z okazji 700 lat Otynia, przepięknego, inspirującego i będącego w doskonałej kondycji miasta na ziemi lubuskiej, które niedawno zresztą odzyskało swoje prawa miejskie. Mam dużą satysfakcję, że mogę się wpisać na listę przyjaciół Otynia, który przyciąga swoim charakterem, dyskretnym urokiem i niebanalną historią, ale co ważne, atrakcyjną ofertą kulturową, społeczną oraz coraz lepszymi warunkami życia dla mieszkańców i odwiedzających go przybyszów.

Niech jutrzejsze, sobotnie fetowanie 700 lat będzie soczystym, pięknie polskim, gościnnym spotkaniem ludzi w kontekście historii miasta, ciągnących się szeregów cieni poprzedników (Dzwonek), ale również masową obecnością gości, którzy zwiedzeni aurą roztaczaną przez Matkę Bożą Klenicką Królową Pokoju zechcą wyrazić swój zachwyt nad miastem i jego mieszkańcami.

Zechciej, szanowna pani burmistrz Otynia Barbaro Wróblewska, przyjąć gratulacje wynikające z 700 lat miasta, ale także z jakości sprawowania przez ciebie urzędu i nadawania miastu znaku najwyższej dbałości o przeszłość z wyraźnym wychyleniem ku przyszłości, ku nowym latom dobrobytu miasta i satysfakcji mieszkańców. Czynię to z wysokości mównicy sejmowej, gdyż chcę i tobie, Polsko, opowiedzieć o Otyniu i zachęcić do odwiedzenia go, bo warto ze względu na piękno miejsca i życzliwość mieszkańców.

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.