Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Lubuszanie, jak pamiętacie, przed bodaj 4 laty, startując do kolejnej kadencji Sejmu, obiecywałem wam, że będę zajmował się matką ziemią, że będę troszczył się o klimat, o ziemię, o wszystko, co jest niezbędne do tego, żebyśmy zostawili ją w lepszej kondycji, niż zastaliśmy. Dlatego też z niebywałą radością przyjąłem zaproszenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych, które 19 maja br. w pięknych transgranicznych Słubicach, właśnie tych Słubicach, gdzie przepływa Odra, która doświadcza to miasto po wielokroć, czasami niebywale gwałtownie, spotkaliśmy się w Collegium Polonicum w zacnym gremium osób, specjalistów z polskiego gospodarstwa Wody Polskie z Warszawy, z dyrektorami regionalnymi zlewni Wrocław, zlewni Poznań, dyrektorami Lasów Państwowych, ale przede wszystkim najważniejsze, że była młodzież. Że była młodzież z rzepińskiego liceum, że byli młodzi leśnicy z technikum ze Starościna, że była młodzież z Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Słubicach.

Nigdy nie padła żadna diagnoza o rtęci. Rzeczowa, merytoryczna rozmowa, nienapastliwa, mająca niebywałą moc faktografii, którą przez wiele miesięcy zgromadziły wszystkie instytucje państwa i instytucje wojewody. Niestety w opozycji do naszej merytoryczności i troski, realnej troski o matkę ziemię, mamy kaskadę kłamstw, które nie zostały odwołane. Wzywam panią marszałek województwa lubuskiego, żeby przeprosiła Lubuszan za te kłamstwa. Spowodowała wielki chaos, wielkie napięcie, wielki strach. (Dzwonek) Lubuszanie byli dzielni mimo wszystko. Pobiegli na pomoc matce ziemi. Dziękuję wam za to. (Oklaski)

Jacek Kurzępa - Poseł RP IX kadencji

Jacek Kurzępa Poseł RP

 

Profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego, doktor habilitowany, socjologi młodzieży, autor wielu programów dotyczących profilaktyki i wychowania. Autor kilku książek o deprywacja współczesnej młodzieży i sposobach poprawy sytuacji młodych polaków. Wielbiciel polskiej natury oraz niestrudzony ambasador Ziemi Lubuskiej. Poseł VIII i IX kadencji Sejmu RP.